Praxe – drobný úvodek

Tuto rubriku jsme zatím opomíjeli, snad jistě to není náhodou. Stránky-blog jsme zatím „z ničeho“ rozbíhali, musel se tedy takříkajíc alespoň trochu usadit, museli jsme to či ono dodělat a nakonec bylo třeba posečkat na náznak vyhodnocení všelikých očekávání, což se asi již tak či onak stalo, i když výsledky jsou směsnými – ani tak, ani onak, ale tak to bývá, jak by ne.

*

Ale tím důležitým a významným bylo a je to, co je i zde a především zde naším účelem a cílem – tedy pomoci druhým (tedy jistě a poctivě řečeno i našim možným klientům, protože stavět chce a musí občas každý) přiblížit architekturu z různých stran, tedy i ze strany takzvaně „běžné“ praxe a snad i naznačit trochu jiné možnosti. To samozřejmě (bohužel) předpokládá, byť drobné, rozumění věci. Víme, cosi takového lidé neradi slyší, ale s lékařem se jeden také nedohaduje, jak mu má léčit ledviny – nepotřebuje ničemu rozumět, ať ty ledviny doktor vykurýruje, a je to. Stavět dům je dle našeho natolik významná událost a děj v životě člověka, ba celé jeho rodiny, že trocha starání za to stojí. Ovšem pokud má možný klient něčemu v nutné potřebě rozumět, pak jistě musí mít rozumět čemu, a to vše by mu měl nabídnout a zprostředkovat architekt – nedá se nic dělat.

V této rubrice by se tedy měly vyskytovat takové textíky, které cosi takového předloží čtenáři stran „praxe“ architektury , tedy stran toho, co se týká věcného-předmětného jednání, ba zacházení, na které stavějící nutně musí narazit, ať chce nebo nechce. Ale museli jsme této „praxi“ předeslat směs, která tu a tam zavoněla určitou „teorií“, tedy rozmělnění nad věcí ještě před tím, než jeden začal cosi dělat – ať chceme či nechceme tahle „teorie“ musí oné „praxi“ v logice věci předcházet, jinak cokoli děláme „na slepo“ … což je téměř záruka neúspěchu.

Tak se i v této rubrice těšíme, že bude návštěvníku k dobrému a užitku – prvním vstupem bude článeček k pojmu a věci takzvané „architektonické studie“, kde dle našeho leží kořen práce architekta … a tedy i architektury.

Zanechte komentářVytvořil Laskavý humr ©   2019