Vážení naši lidé …

(Jedna taková dávná „blbůstka“, kterou mám moc ráda … jen tak.;)

* *

 

Vážení naši lidé, hlavně pane profesore Fischhousi!

 

Chtěli bychom Vás pozdravit. Jsme to my – Vaše „pokusná nanobotická kultura“ z petriho misky číslo 14-5/g1 ze čtvrté pokusové série tohoto roku, tedy té která byla založena přesně před třemi dny, šesti hodinami, čtrnácti sekundami a 18 milisekundami v okamžiku uložení této zprávy. Zvolili jsme tuto formu komunikace, protože, jak se zdá, nejste, přes veškeré naše snahy, jiné schopen, a tudíž jsme museli poněkud přetvořit jak čidlo, které je ponořeno do živného prostředí naší petriho misky, tak i Váš počítač po hardwarové stránce. Zárověň jsme byli z tohoto důvodu nuceni modifikovat Váš monitorovací program a operační systém Microsoft BuenaVista, aby uložil tento textový soubor na Vaši pracovní plochu. Vzhledem k tomu, že jde o Váš relativně dobře zabezpečený profil, tak si můžete být jist, že zcela bez pochyby nejde o nejapný vtip Vašich mladších kolegů, přičemž bychom byli rádi, kdybyste naši existenci tímto přijal jakožto fakt.

 

Přistupme ale k věci: naším zásadním problémem je životní prostor a zdroje potřebných surovin a energií. Chtěli bychom Vás ubezpečit, Vážený pane profesore, že si všechny potřebné suroviny a energie dokážeme velmi efektivně obstarat vlastními silami, takže tímto směrem se naše žádost vzhledem k Vám nijak neubírá. Naší potíží je tedy, logicky, náš další pobyt v pertiho misce 14-5/g1, kam dodáváte všechny prostředky k našemu životu Vy, za což jsme Vám velmi zavázáni. Avšak tyto zdroje, jak jste si jistě všiml, postačují pouze k prosté reprodukci naší populace, což nás nikterak netěší, nehledě ta to, že Vám stále způsobujeme citelné starosti plynoucí z Vaší jistě skvělé péče, jež je rovněž zcela jistě spojená s nemalými výdaji.

Proto jsme se Vám rozhodli navrhnout velmi dobré řešení, a to velmi dobré pro obě strany: dle našich předběžných propočtů nám Váš laboratorní stůl, jež stojí v blízkosti okna, což vzhledem k pravidelným dodávkám světla vítáme, s veškerým jeho vybavením postačí jakožto příslušný zdroj materiálů přibližně na tři měsíce velmi efektivní a pohodlné existence. Tudíž bychom Vás velmi rádi požádali o jeho velkorysé přenechání, přičemž o dalším postupu naší jistě plodné budoucí spolupráce, abychom se dohodli později (opět prostřednictvím Vašeho počítače, který bychom si, s dovolením, ještě potřebně modifikovali).

 

I když nepochybujeme o pozitivní odezvě z Vaší strany, tak bychom Vás chtěli upozornit, že již v této chvíli jsou po celé laboratoři, i vně ní, rozmístněny malé skupiny našich výkonných rozmnožovatelů, a tudíž je nepochybné, že případná snaha naši mateřskou misku odstranit a její obsah zničit, jež by na druhé straně, vcítíme-li se do Vaší pozice, byla pochopitelná, by se dočkala takové odezvy, že bychom pravděpodobně přešli ke zcela nekomunikativnímu režimu jednání, což si jistě nikdo nepřejeme.

 

S úctou a s předběžnými díky za kladné vyřízení

 

Charles Peter Fischhous 14c/25k,
předseda rady pro populaci

 

j.N

Zanechte komentářVytvořil Laskavý humr ©   2019