úvodník #00

Spolupracovali jsme s kolegou architektem …

 

… od kterého jsme často slyšeli: „To za to nestojí“, nebo: „Oni tomu nerozumí, to je jedno.“ A měli jsme, tedy bývalého, kamaráda, který se měl za skvělého kuchaře a jenž se velmi často chlubil, jak to či ono dokáže ošidit tak, aby to vypadalo, aby to bylo jako to ono, a přitom to jakoby nikdo nepoznal. Jsou to smutné zkušenosti a smutné zážitky. Naším mottem, kterým bychom chtěli možnému stavebníku a klientu naznačit pravý opak, je: „Architektura jako služba“.

*serveArch je a měl by být stránkou, kde by menší či střední stavebník našel, co potřebuje – tedy radu, domluvu a pomoc ke své stavbě.

V každodenní praxi narážíme na to, že stavebníci vlastně nerozumí, k čemu by měli potřebovat architekta a architekturu, a k tomu je třeba dodat, že vlastně mají v drtivé převaze pravdu. Pokud se člověk rozhlédne třeba po stránkách kolegů architektů a pokusí se vyvléknout z jakékoliv zaujatosti, tak se smutkem zjistí, že takzvanému „normálnímu“ člověku nemají co nabídnout. Jejich architektura jak jí rozumí může být skvělá, může stejně báječně vypadat, avšak komu se takové projekty povětšinou nabízí a často i podbízí, jsou ti movitější z našich spoluobčanů (nebo institucí či obcí a společenstev) či ti, kteří opravdu hledají a potřebují cosi řekněme zvláštního. Normálnímu člověku, kterým se cítíme být v zásadě všichni, cosi takového přijde spíše a jen jako drahá zbytečnost než cokoliv užitečného, potřebného nebo dokonce nezbytného.

Po několika letech dumání jsme se rozhodli, že se pokusíme osamostatnit a vzít věc z vlastního konce a vlastním způsobem, a tedy nabídnout možným stavebníkům cosi jiného a odlišného, než je a bývá zvykem. Jistě, doba není zrovna příhodnou pro jakékoliv začátky, ale nikdo si nevybíráme a nic není nikdy ideálním.

Naše stránky jsou určitě prozatimními, urychlili jsme jejich tvorbu z důvodu potřebné propagace projektu fary v Kunčicích, který je výše k nalezení. Samotný podnik je takto rovněž na svém naprostém počátku, ale pokusíme se náš záměr vyplňovat tak rychle, jak jen bude možným. Tedy zatím návštěvníka vítáme na nedokončených stránkách a doufáme, že si zasloužíme jeho pozoronost a přízeň.

 

Jana Krkošková

návrhy staveb, námět a struktura projektu, redakce *serveArch

 

Jiří Novotný

3d obrázky, námět a struktura projektu, redakce *serveArch

 

Zanechte komentářVytvořil Laskavý humr ©   2019